Heart WAKE

Forsíða/Heart WAKE

Heart WAKE

Heart WAKE er et enkelt og dog virkningsfuldt selvudviklingsredskab, der indeholder i alt fire forskellige guidede lydfiler, som alle på forskellig vis giver dig muligheden for en forbedring af livskvaliteten.

Ideen til at bruge MP3 filer som vækkeur opstod som et resultat af en kreativ dialog omkring mulighederne for at udvikle nye metoder og teknikker fra et fundament i 30 års erfaring og undervisning i dybdepsykologi, meditation og selvudvikling.

Det er indsigter fra hele dette felt, som vi forsøger at forenkle og udbrede i et let tilgængelig og tidssvarende form. Erfaringen er, at alle mennesker – med brugen af simple redskaber – kan skabe mere vågenhed, hjerte og bevidsthed, og at en nok så lille øgning af disse kvaliteter kan virke markant fremmende på vores livskvalitet.

Vores MP3 filer er ikke tænkt som en erstatning for andre former for professionel bearbejdning af psyken. Derimod er den tænkt som et redskab til at få mere energi og overskud også til den slags mere krævende opgaver. Brug aldrig Heart WAKE, mens du kører bil, eller i andre situationer, der kræver din fulde opmærksomhed.